Husowska Piątka z Hakiem

Pogórze Husów zaprasza na drugą edycję biegu Husowska Piątka z Hakiem. Rozpocznie się on 26 września 2021 roku o godz. 13:00, a do przebiegnięcia uczestnicy będę mieli lekko powyżej 5 kilometrów. Poniżej mapa trasy wraz z wykresem wysokości, oraz regulamin biegu. Zapisy prowadzone są pod adresem https://competitions.timekeeper.pl/competitions/88

Zapytanie ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie publikuje zapytanie ofertowe pt. „Zakup pojazdu czterokołowego typu „quad” wraz z wyposażeniem” . Dokumenty do pobrania poniżej.

Promocja albumu fotograficznego „Widziane sercem – gmina Markowa w fotografii”

Promocja albumu fotograficznego „Widziane sercem – gmina Markowa w fotografii”, która odbyła się w niedzielę 13 czerwca była zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac związanych z wydaniem tej publikacji. Podczas potkania zespół redakcyjny przybliżył kulisy pracy nad książką a także zaprezentował inne przedsięwzięcia i zamierzenia Stowarzyszenia „Dobra Strona Wsi Husów”, które album przygotowało. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „A to Polska właśnie” dotyczących gminy Markowa. To właśnie ten, odbywający się corocznie od 2009r. konkurs był inspiracją do wydania albumu fotograficznego. Publikacja wydana została w ramach projektu grantowego „Promocja potencjału turystycznego obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie”, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany został przy współpracy Gminy Markowa i Centrum Kultury Gminy Markowa. Niedzielne spotkanie transmitowane było na facebookowym profilu husow.pl, gdzie nadal dostępna jest retransmisja z wydarzenia. Podczas spotkania ruszyła także dystrybucja albumu, informacje na temat sposobu jego otrzymania pod adresem mailowym dobrastrona@husow.pl, poprzez facebookowe profil husow.pl oraz u członków Stowarzyszenia.

Foto: Marcin Haduch

Zapytanie ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie publikuje zapytanie ofertowe pt. „Zakup pojazdu czterokołowego typu „quad” wraz z wyposażeniem” . Dokumenty do pobrania poniżej.

Kalendarz 2021

Prezentujemy kalendarz na rok 2021 pt. Husów – Grzebykówka. Kalendarz został przygotowany przez członków Stowarzyszenia Dobra Strona Wsi Husów. Składa się on z 13 kart formatu A3 i prezentuje 12 ujęć na malowniczą część naszej miejscowości zwaną Grzebykówką.

Poniżej znajduję się galeria przedstawiająca przykładowe karty kalendarza oraz 12 zdjęć na każdy miesiąc roku.

Koszt wydruku to 19 zł, osoby które chciałyby posiadać kalendarz prosimy kontakt poprzez e-mail, messenger, telefon z następującymi osobami.

Marek Ambicki: marekambicki@gmail.com, @marekambicki, tel. 514271576

Marcin Bembenik: bemar23@o2.pl, @marcin.bembenik, tel. 603710742

Iwona Nosek: iwona@husow.pl, @iwona.nosek, tel. 507957857

(więcej…)

Remont zabytkowej Chaty Jana Raka

Kolejny projekt zrealizowany w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
Zadanie pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka”polegało na remoncie zabytkowej chaty, należącej niegdyś do ludowego poety, Jana Raka. Drewniany budynek wzniesiony został około 1720 roku. Obiekt ten znajduje się w rejestrze zabytków województwa podkarpackie
go.
Dokonany został remont stolarki okiennej i drzwiowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, komina i trzonów piecowych oraz remont podłóg i posadzek. Realizacja zadania miała na celu rozwijanie infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności. W realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi Husów w ramach pracy społecznej oraz partnerzy tj. Centrum Kultury Gminy Markowa i Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł zapewniając wkład własny w wysokości 13 494,69 zł.

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

(więcej…)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARKOWA

Źródło: www.markowa.pl

© 2019 HUSOW.PL | kontakt@husow.pl

Serdeczne podziękowania dla Marcina Haduch za udostępnienie zdjęć. Zapraszamy na jego INSTAGRAM.