Kalendarz 2021

Prezentujemy kalendarz na rok 2021 pt. Husów – Grzebykówka. Kalendarz został przygotowany przez członków Stowarzyszenia Dobra Strona Wsi Husów. Składa się on z 13 kart formatu A3 i prezentuje 12 ujęć na malowniczą część naszej miejscowości zwaną Grzebykówką.

Poniżej znajduję się galeria przedstawiająca przykładowe karty kalendarza oraz 12 zdjęć na każdy miesiąc roku.

Koszt wydruku to 19 zł, osoby które chciałyby posiadać kalendarz prosimy kontakt poprzez e-mail, messenger, telefon z następującymi osobami.

Marek Ambicki: marekambicki@gmail.com, @marekambicki, tel. 514271576

Marcin Bembenik: bemar23@o2.pl, @marcin.bembenik, tel. 603710742

Iwona Nosek: iwona@husow.pl, @iwona.nosek, tel. 507957857

(więcej…)

Remont zabytkowej Chaty Jana Raka

Kolejny projekt zrealizowany w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
Zadanie pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka”polegało na remoncie zabytkowej chaty, należącej niegdyś do ludowego poety, Jana Raka. Drewniany budynek wzniesiony został około 1720 roku. Obiekt ten znajduje się w rejestrze zabytków województwa podkarpackie
go.
Dokonany został remont stolarki okiennej i drzwiowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, komina i trzonów piecowych oraz remont podłóg i posadzek. Realizacja zadania miała na celu rozwijanie infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności. W realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi Husów w ramach pracy społecznej oraz partnerzy tj. Centrum Kultury Gminy Markowa i Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł zapewniając wkład własny w wysokości 13 494,69 zł.

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

(więcej…)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARKOWA

Źródło: www.markowa.pl

Wyniki konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie…”

X edycja konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie…” dobiegła końca.

Znamy zwycięzców!

(więcej…)

Piknik na sportowo

20 października odbył się w naszej wsi piknik na sportowo. Podczas wydarzenia zaprezentowany został nowy wóz strażacki.”Młodziki” przetestowali nowe boisko treningowe. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych. Poniżej fotorelacja.

Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych

„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”
W okresie wakacyjnym Gmina Markowa wraz z mieszkańcami Husowa oraz przy
udziale partnerów prywatnych i społecznych rozpoczęła realizację zadania pn.
„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”.
Realizacja operacji polegała na wykonaniu ogrodzenia boiska trawiastego do
treningów, uzupełnieniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony południowej
boiska oraz wykonaniu kanalizacji odwadniającej taflę boiska sportowego.
Inwestycja miała na celu rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz
poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
Wraz z Grupą Odnowy Wsi w realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi
Husów w ramach pracy społecznej. Uporządkowali oni teren na placu rekreacyjno –
sportowym, przede wszystkim wyrównali teren po szkodach wyrządzonych przez
dziki, zlikwidowali kretówki, karczowali drobne krzewy i samosiejki oraz wykonali
prace pielęgnacyjne.
W realizację operacji zaangażowani byli również lokalni partnerzy z Husowa, tj.
Przedsiębiorstwo PHU ELA KB Sp. z o.o., Usługi Handel Lucyna Gargała,
Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie, Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów
oraz Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu województwa
podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

  1. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
    zadanie „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie
    kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie” otrzymało
    dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Gmina Markowa przeznaczyła wkład własny na
    zadanie w kwocie 16 637,23 zł.

Piknik na sportowo

Sołtys oraz Grupa Odnowy Wsi Husów zapraszają 20 października 2019 r. na „Piknik na sportowo” do Husowa.
W programie m.in. mecz LKS „Pogórze” Husów i Orzeł Wysoka, prezentacja nowego wozu strażackiego OSP Husów oraz mecz młodzików na nowym boisku treningowym.
Startujemy o godzinie 12:00 przy boisku sportowym w Husowie. Podczas imprezy zaprezentowana zostanie inwestycja pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjnego w Husowie” zrealizowana w ramach Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. WSTĘP BEZPŁATNY.

© 2019 HUSOW.PL | kontakt@husow.pl

Serdeczne podziękowania dla Marcina Haduch za udostępnienie zdjęć. Zapraszamy na jego INSTAGRAM.