Kontakt

W chwili obecnej stronę tworzą następujące osoby (podane wraz z danym kontaktowymi);

Marek Ambicki – administrator, e-mail: marekambicki(usuń)@gmail.com,

Mirosław Mac – redaktor, e-mail: mirmirek(usuń)@husow.pl,

Łukasz Zając– administrator, e-mail: lukasz(usuń)@husow.pl,