Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu fotograficznego

Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu fotograficznego

Przedłużony został termin zgłoszeń do konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie został przedłużony do niedzieli 17 listopada do 24.  W dalszej części regulamin. Zachęcamy do udziału.

Regulamin

1. Konkurs adresowany jest do fotografów-amatorów

2.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej
z trzech kategorii:
A. „Natura- polskie bogactwo”
B. „Chwytaj chwile” (wydarzenia i zjawiska codzienne i niecodzienne )
C. „Husów, Tarnawka, Markowa- piękno różnorodności”(fotografie wykonane na terenie gminy Markowa)
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
A. do 14 roku życia
B. powyżej 14 roku życia
4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do  trzech prac.
5. Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać mailem do dnia 11.11.2013r. do godziny 24:00 na adres: konkurs@husow.pl
Opis zdjęcia powinien zawierać:
A. Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania
B. Wiek autora
C. Tytuł pracy, kategoria do której autor zalicza swoją pracę
D. Miejsce i czas wykonania fotografii
6. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.plwww.husow.pl  oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie, wszystkie zgłoszone prace zaprezentowane zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej.
(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).
7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
8. Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.

© 2019 HUSOW.PL | kontakt@husow.pl

Serdeczne podziękowania dla Marcina Haduch za udostępnienie zdjęć. Zapraszamy na jego INSTAGRAM.