Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Husowa

Wczoraj rano, czyli niespełna 24 godziny po przekroczeniu granic Polski, Betlejemskie Światło Pokoju dotarło już do Husowa. Uroczyste przekazanie mieszkańcom nastąpi na popołudniowej Mszy św. w piątek 23 grudnia.

Dwudziestu pięciu harcerzy ze Szczepu Drużyn Husowskich „Silva” powróciło wczoraj rano z Zakopanego. Nasi harcerze razem z prawie stuosobową reprezentacją Hufca ZHP w Łańcucie brali udział w sobotnim przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na polsko-słowackim przejściu granicznym na Łysej Polanie. Do Polski po raz piętnasty światełko przekazali skauci słowaccy. W Husowie zwyczaj rozpalania BŚP pojawił się 6 lat temu. Każdego roku zwiększa się liczba domów, w których wigilijna świeca Caritas rozpalana jest płomieniem z Betlejem. (więcej…)