W dniu 3 stycznia 2010 roku w Remizie strażackiej odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie. Zebranie rozpoczął prezes Andrzej Leniar. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście i sami strażacy. Na początku chwilą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego kronikarza i wieloletniego członka zarządu Kazimierza Przybylaka. Później przyjęto nowych członków, a byli to: Mateusz Nycz, Michał Hawro, Łukasz Szal i Marcin Bembenik. Następnie odznaczono poszczególnych druhów za wysługę lat. W następnych punktach przedstawiono sprawozdanie z 2009 roku, w którym skupiono się głównie na obchodach 80-lecia jednostki. Przyjęte zostały również nowe zadania na rok 2010. Na koniec koncert kolęd wykonała Orkiestra Dęta.

Zebranie sprawozdawcze OSP