W dniu 15 lipca przypada 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Była to jedna z największych bitew średniowiecza, stoczona pomiędzy zakonem Krzyżackim a wojskami polskimi i litewskimi pod wodzą króla polskiego Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda. Bitwa zakończyła się zwycięstwem strony polskiej , zginął w niej również wielki mistrz zakonny Ulrich von Jungingen .

Chociaż to wielkie zwycięstwo nie zostało w pełni wykorzystane politycznie to jednak Grunwald stał się symbolem potęgi polskiego oręża.

W 500 lecie bitwy Grunwaldzkiej, choć Polska pozostawała pod zaborami w wielu miejscowościach budowano pomniki grunwaldzkie. Podczas uroczystości odsłonięcia takiego pomnika w Krakowie po raz pierwszy odśpiewano „Rotę”.

Pomnik grunwaldzki powstał również w Husowie. 15 lipca 2010r świętować będziemy 600-lecie bitwy grunwaldzkiej oraz 100-lecie wzniesienia pomnika grunwaldzkiego.

Uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbędą się w Husowie

w dniu 18 lipca . O godz. 16.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, następnie wraz z orkiestrą dętą, Ochotniczą Strażą Pożarną, harcerzami odbędzie się przemarsz pod pomnik grunwaldzki, gdzie złożone zostaną kwiaty.

Serdecznie wszystkich zapraszamy na ten jubileusz.

Obchody 100-lecia husowskiego Grunwaldu