W niedzielnych wyborach z Husowa kilku kandydatów startuje również do Rady Powiatu Łańcuckiego. Jednym z nich jest Andrzej Leniar, którego warto poprzeć, aby Husów mógł mieć dobrego przedstawiciela na poziomie samorządu powiatowego

Andrzej Leniar – Lista nr 13 miejsce 7

Andrzej Leniar – lat 53, urodzony i zamieszkały w Husowie, żonaty (4 synów, 3 córki)

Kierownik zmiany na Podziemnym Magazynie Gazu w Husowie. Społecznie: Prezes OSP w Husowie pełniący również funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łańcucie, członek Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Wincentego Stysia w Husowie. Od 35 lat czynny strażak ochotnik biorący udział w działaniach ratowniczych i pomocowych na terenie wsi, gminy, powiatu i województwa. Człowiek sprawdzony w działaniu w myśl strażackiego zawołania „Bogu na Chwałę – ludziom na pożytek”.

Andrzej Leniar startuje z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Powiat Łańcucki” (lista nr 17), którego najważniejsze założenia programowe to:

> Aktywne działanie na rzecz stabilności, umacniania i rozwoju Powiatu

Łańcuckiego.

> Zabezpieczenie interesów wszystkich samorządów gminnych w zakresie:

– ochrony zdrowia,

– modernizacji powiatowej sieci dróg,

– rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

– opieki społecznej,

> Wspieranie drobnej i średniej przedsiębiorczości.

> Zmniejszenie bezrobocia – aktywizacja bezrobotnych.

> Działanie w myśl hasła „Starostwo Powiatowe w Łańcucie przyjaznym

urzędem dla mieszkańców powiatu”.

> Promowanie powiatu i wszystkich gmin wchodzących w jego skład.

Ponadto jako radny powiatu będę zabiegał o podniesienie standardów bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie jednostek OSP w nowoczesne samochody i sprzęt ratowniczy. Chcę również wspierać działalność społeczno – kulturalną i sportową na terenie powiatu łańcuckiego.

Andrzej Leniar – Lista nr 13 miejsce 7

Nasz kandydat do Powiatu