Początek roku to czas podsumowań pracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W minioną sobotę 4 lutego również w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie.

Zebranie otworzył prezes husowskiej jednostki Andrzej Leniar. Po powitaniu przybyłych gości i druhów nastąpiło wręczenie odznaczeń dla druhów z sekcji Jednostki Operacyjno-Technicznej jak również dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Był to miły moment dla odznaczonych osób oraz nagroda za ich wkład w rozwój stowarzyszenia.

Kolejnym punktem były sprawozdania z pracy Zarządu, Orkiestry Dętej, która w minionym roku obchodziła 25-lecie działalności pracy artystycznej, Komisji Rewizyjnej oraz Kapeli Podwórkowej „Misie”.

Ważnym momentem w zebraniu była wiadomość o zaawansowanych staraniach w pozyskaniu nowego średniego samochodu bojowego. Wójt Gminy Markowa przekazał informacje o zabezpieczeniu dodatkowych środków przez Radę Gminy na ten cel.

Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Dętej pod batutą Zdzisława Magonia.

 

Zebranie OSP Husów