MISJE ŚWIĘTE

Parafia p.w. Świętego Andrzeja Apostoła

w Husowie

25 – 30 listopad 2012 roku

 

 

NIEDZIELA – 25.11.2012

1. „Jest jeden Bóg.”


ŚWIĘTOŚĆ NIEDZIELI – WYZNANIEM WIARY


730 – Msza Święta z nauką na rozpoczęcie Misji Świętych

900 – Msza Święta z nauką misyjną

1000 – Nauka dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, dla studentów i młodzieży pracującej z całej parafii

 

1100 – Uroczysta Suma z nauką misyjną i z wyznaniem wiary oraz oddaniem Parafii Chrystusowi Królowi

 

1500 – Wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec w intencji Misji

1600 – Msza Święta wynagradzające za profanację Dnia Pańskiego z nauką dla wspólnot parafialnych ( zwłaszcza Róż Różańcowych, Domowego Kościoła, oazy i ministrantów)

 

PONIEDZIAŁEK – 26.11.2012

2. „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.”


BOŻE PRAWO I GŁOS SUMIENIA


800 – Msza Święta z nauką misyjną

 

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515 – Msza Św. z nauką dla uczniów Zespołu Szkół

 

1700 – Msza Święta z nauką misyjną ogólną

1830 – Nauka stanowa dla rodziców

WTOREK – 27.11.2012

3. „Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syna Boży i Duch Święty”.


W IMIĘ CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM

800 – Msza Święta z nauką misyjną z misyjnym nabożeństwem pojednania

930 – 1200 Spowiedź święta

 

1500 – Godzina Miłosierdzia z wystawieniem Najśw. Sakramentu

1515 – 1700 Spowiedź święta

1700 – Misyjna uroczystość pojednania z nauką misyjną

1800 – Msza Święta

ŚRODA – 28.11.2012

4. „Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”.


WIARA W JEZUSA SYNA BOŻEGO DROGĄ NASZEGO ZBAWIENIA


730 – Godzinki do NMP

800 – Msza święta z nauką misyjną i celebracją opowiedzenia się za Chrystusem

 

1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515 – Msza Św. z nauką dla uczniów Zespołu Szkół

 

1700 – Msza Święta z nauką misyjną i celebracją opowiedzenia się za Chrystusem

 

CZWARTEK – 29.11.2012

5. „Dusza ludzka jest nieśmiertelna”

 

WIARA FUNDAMENTEM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY


730 – Godzinki do NMP

800 – Msza Święta z nauką misyjną połączona z odnowieniem ślubów małżeńskich

1000 – Msza Święta z nauką misyjną dla osób starszych i chorych zakończona Sakramentem Namaszczenia Chorych

1100 – Nawiedzenie po domach ludzi chorych z posługą sakramentalną

 

1500 – Godzina Miłosierdzia z Koronką za zmarłych

1515 – 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele oraz prywatne nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych

 

1800  – Msza Święta z nauką dla małżonków połączona z odnowieniem ślubów małżeńskich

 

PIĄTEK – 30.11.2012

6. „Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.”


DZIEŃ ODPUSTU PARAFIALNEGO – DZIEŃ ŁASKI

 

730 – Msza Święta z nauką misyjną

1100 – Uroczysta Suma Odpustowa

Poświęcenie i ustawienie Krzyża Misyjnego

Błogosławieństwo na zakończenie Misji Świętych

 

1700 – Msza Święta dla pracujących

W ROKU WIARY


 

            „Rok  wiary  jest  zaproszeniem  do  autentycznego  i  nowego nawrócenia  do  Pana,  jedynego  Zbawiciela  świata.  W  tajemnicy  Jego  śmierci  i zmartwychwstania  Bóg  objawił  pełnię  miłości,  która  zbawia  i  wzywa  ludzi  do nawrócenia  i  przemiany  życia  poprzez  odpuszczenie  grzechów.” Benedykt XVI „Porta Fidei”

 

DRODZY PARAFIANIE

            Pragniemy skierować do Was serdeczne zaproszenie do udziału w Misjach Świętych, które odbędą się w naszej Parafii u schyłku bieżącego Roku Liturgicznego. Tenże rok był w naszym życiu religijnym dość szczególny. Wystarczy przypomnieć wiosenne rekolekcje i peregrynację Krzyża, potem przez sześć miesięcy naszą pogłębioną refleksję na orędziem fatimskim, aż wreszcie dopełnieniem całości będą właśnie Misje Święte. Od poprzednich upłynęło już ponad 10 lat i czas najwyższy, aby poddać naszą wiarę i pobożność gruntownej odnowie.

           

Misje nasze znakomicie wpisują się w Rok Wiary i będą zarazem konkretnym zrealizowaniem zaleceń Ojca Świętego. Raz jeszcze przytoczmy jego słowa:

            Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra  okazja,  by  bardziej  celebrować  wiarę  w  liturgii,  zwłaszcza  Eucharystii,  która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie … źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi  wierzących  było  coraz  bardziej  wiarygodne.  Zwłaszcza  w  tym  Roku  każdy wierzący  powinien  ponownie  odkryć  treść  wiary  wyznawanej,  celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.(Porta Fidei 9)Tak właśnie pragniemy przeżyć czas Misji Parafialnych: gromadząc się na celebrację Najświętszej Ofiary Chrystusa, słuchając Jego Słowa i otaczając wszystko gorliwą modlitwą. Będzie to najlepsza forma refleksji nad naszą wiarą, okazją do jej umocnienia i do zapalenia wiarą dusz oziębłych.

 

Nasze Misje Parafialne odbywać się będą w konkretnej rzeczywistości współczesnego świata. Na naszych oczach spełnia się proroctwo Św. Pawła o ludziach naszej epoki: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom” (2 Tm 4, 3-4). Świat współczesny coraz mocniej pogrąża się w mroki niewiary, neopogaństwa lub bałwochwalczej wiary w fałszywe bóstwa. Nie miejmy też złudzeń, że ta choroba nas omija. Tym bardziej, że coraz wyraźniej dostrzegamy jej groźne objawy w naszym życiu i w naszym otoczeniu. Jakże jest nam potrzebny powrót do wiary czystej i prawdziwej, autentyczne i nowe nawrócenie – jak pisze papież – do Pana Jezusa, Zbawiciela i naszego Króla. Uczynimy to opierając się na fundamencie Sześciu Prawd Wiary.

Bezpośrednim przygotowaniem do Misji będzie nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla – udział w niej niech się stanie formą ekspiacji za wszystkich lękliwych, zagubionych i zniewolonych.

Naszym największym darem i zarazem największym zyskiem będzie czas przeznaczony na zasłuchanie, refleksje i modlitwę. Znajdziemy ku temu niejedną okazję w bogatym programie nauk misyjnych i nabożeństw. W niektórych będziemy uczestniczyć wspólnie z całymi rodzinami. Musimy też zadbać o to, aby dopomóc uczestniczyć tym, którzy samodzielnie tego nie uczynią. Wszystkich – a zwłaszcza osoby starsze, chore i cierpiące gorąco prosimy o dar ofiary i modlitwy za Misje, szczególnie o nawrócenie najbardziej zagubionych z naszej wspólnoty.

 

Trzymając w ręku ten program niech każdy dokona odważnej decyzji, aby zaproszenia tego nie zlekceważyć. Jest z nim bowiem związane wielkie niebezpieczeństwo, którym przejął się głęboko Św. Augustyn pisząc: Timeo Deum transeuntem – Boję się Boga przechodzącego obok…

Bójmy się tego, ażeby się z Nim nie rozminąć. On przychodzi, a od spotkania z Nim zależy nasz los ostateczny: zbawienie wieczne albo potępienie. Jakże trafnie ocenił to jeden z teologów mówiąc, że na Misjach spotkanie człowieka z Bogiem to antycypacja Sądu Ostatecznego. Prawda ta jest przecież fundamentem naszej wiary! Zatem: „ Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

(Prosząc o pośrednictwo przed Bogiem Patrona naszej Parafii Św. Andrzeja Apostoła jednocześnie cały trud naszej misyjnej odnowy zawierzamy troskliwej opiece Matki Najświętszej.)

                                               Wasi Duszpasterze

                                               Misjonarze Ojcowie Redemptoryści

                                  

 

 

Harmonogram Misji Świętych w Parafii Husów