Przedłużony został termin zgłoszeń do konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie został przedłużony do niedzieli 17 listopada do 24.  W dalszej części regulamin. Zachęcamy do udziału.

Regulamin

1. Konkurs adresowany jest do fotografów-amatorów

2.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej
z trzech kategorii:
A. „Natura- polskie bogactwo”
B. „Chwytaj chwile” (wydarzenia i zjawiska codzienne i niecodzienne )
C. „Husów, Tarnawka, Markowa- piękno różnorodności”(fotografie wykonane na terenie gminy Markowa)
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
A. do 14 roku życia
B. powyżej 14 roku życia
4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do  trzech prac.
5. Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać mailem do dnia 11.11.2013r. do godziny 24:00 na adres: konkurs@husow.pl
Opis zdjęcia powinien zawierać:
A. Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania
B. Wiek autora
C. Tytuł pracy, kategoria do której autor zalicza swoją pracę
D. Miejsce i czas wykonania fotografii
6. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.plwww.husow.pl  oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie, wszystkie zgłoszone prace zaprezentowane zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej.
(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).
7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
8. Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.

Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu fotograficznego