31 nowych instrumentów trafiło do muzyków, którzy grają w orkiestrach dętych w Markowej i Husowie. Możliwe to będzie dzięki projektowi współfinansowanemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który realizuje Centrum Kultury Gminy Markowa.

Celem projektu „Zakup instrumentów dla dwóch orkiestr dętych Centrum Kultury Gminy Markowa” jest rozwój potencjału edukacji kulturalnej CKGM w zakresie statutowej działalności wspierającej funkcjonowanie orkiestr dętych. Na osiągnięcie tego celu pozwoli wymiana starych instrumentów muzycznych będących w dyspozycji muzyków dwóch orkiestr na sprawne i nowe instrumenty dęte i perkusyjne. Zdaniem realizatorów projektu poprawi to efektywność procesu nauki gry na instrumencie, sprawi, że nowi muzycy chętniej i aktywniej będą ćwiczyli i koncertowali w orkiestrze, a dodatkowo grą zainteresują się nowe osoby, zwłaszcza młodzież. Realizacja projektu to odpowiedź na problem, jakim jest gra na starych i wyeksploatowanych instrumentach, których stan niejednokrotnie utrudnia płynną i poprawną technicznie grę. Wiele do życzenia pozostawia również ich estetyka.

Instrumenty zostały już zakupione i przekazane muzykom. Wśród 31 nowych instrumentów są: trąbki 7 szt., flet, klarnety 7 szt., saksofony altowe 3 szt., saksofony tenorowe 3 szt., waltornia 2 szt., puzon 2 szt., euphonium B 2 szt., bęben marszowy 2 szt., talerze marszowe, werbel marszowy. Całość zadania po zrealizowaniu procedury zakupu wyniosła 111 580,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Hurtownia Muzyczna Magnus z Zamościa. W tej kwocie 60 tys. zł stanowią środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazane w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Kultury”, priorytet „Infrastruktura Domów Kultury”. Wniosek konkursowy do programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury złożony został w listopadzie ubiegłego roku. Na pozostałą część kwoty składają się środki własne Centrum Kultury oraz dotacja Gminy Markowa na kwotę blisko 23 tys. złotych.

Gmina Markowa, jako jedna z nielicznych tak małych gmin w okolicy, może poszczycić się tym, że utrzymuje dwie orkiestry dęte. Środki przeznaczane w budżecie na ich funkcjonowanie nie są zbyt duże. Wystarczają głównie na zakup jednego albo dwóch nowych instrumentów, remonty starych i bieżące utrzymanie, a także na kilka koncertów wyjazdowych w ciągu roku.

tekst i zdjęcia: www.ckgm.pl

 

Nowe instrumenty dla orkiestr w Husowie i Markowej