Portal husow.pl pisał już o wynikach wyborów na Wójta Gminy Markowa oraz o wyborze nowych radnych w artykule Bez zmian na stanowisku wójta gminy Markowa  jednakże chcemy przekazać informacje dotyczące wyboru nowego składu komisji  oraz przewodniczącego wraz z zastępcą Rady Gminy Markowa.

9 grudnia odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Markowa. Na sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Krystyna Hundz – Bembenik to nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy Markowa – otrzymała w głosowaniu tajnym 8 głosów. Druga ze zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego rady, Jadwiga Małecka uzyskała 7 głosów.

Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Markowa zgłoszono tylko jednego kandydata – Andrzeja Kisałę. W wyniku głosowania tajnego uzyskał on 9 głosów za, 5 przeciw, 1 głos był nieważny.

Wybrano również składy stałych komisji Rady Gminy Markowa oraz ich przewodniczących.

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Flejszar BarbaraPrzewodnicząca
 2. Hundz – Bembenik Krystyna
 3. Małecka Jadwiga
 4. Niemczak Józef
 5. Szpytma Robert

Komisja Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa:

 1. Podolec Barbara – Przewodnicząca
 2. Flejszar Józef
 3. Kisała Andrzej
 4. Szylar Jacek
 5. Szylar Zbigniew

Komisja Rewizyjna:

 1. Dołęga Wojciech – Przewodniczący
 2. Bawor Adam
 3. Boratyn Marta
 4. Słupek Witold
 5. Winiarski Stanisław

 

tekst: Urząd Gminy w Markowej

zdjęcia: Urząd Gminy w Markowej

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Markowa