Pragniemy poinformować wszystkich czytelników portalu husow.pl, że od nowego roku będziemy – w miarę możliwości – na bieżąco publikować protokoły z sesji Rady Gminy Markowa.

Takie protokoły są Informacjami Publicznymi co oznacza, że z każdej takiej sesji protokół musi znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby jednak znalazł się w nim, taki protokół musi zostać przyjęty na następnej sesji jako uchwała. My jako pierwszy publikujemy protokół z dnia 30 grudnia 2014r. Do protokołu dołączamy krótką analizę, które są opracowywane na podstawie protokołu z BIP. Kolejny protokół z ostatniej sesji pojawi się po kolejnej sesji czyli gdzieś w lutym. Zachęcamy co czytania i zapoznawania się z problemami gminy, gdzie jesteśmy reprezentowani przez radnych naszego sołectwa. Dodatkową nową rzeczą będzie możliwość anonimowego komentowania i dyskusji. Każda osoba anonimowo będzie mogła z tej możliwości skorzystać, nie musząc się rejestrować. Link do protokołu

autor: kmicic

Analiza protokołu z III sesji Rady Gminy Markowa:

W dniu 30 grudnia 2014 roku miało miejsce posiedzenie sesji Rady Gminy Markowa.
Trwało ono dwie godziny, a o porządek obrad dbała Przewodnicząca Rady Gminy Markowa – Krystyna Hundz-Bembenik. Po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości zarządzono przerwę, w której proboszczowie parafii Markowa i Husów wspólnie poświęcili wyremontowane pomieszczenia Urzędu Gminy Markowa.Następnie przystąpiono do obrad.

Pierwszym punktem spotkania członków Rady Gminy było przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji. Kolejnym przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w markowej na 2015 rok. Trzeci punkt stanowił przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2014 rok, natomiast kolejny dotyczył wyboru sołtysów wsi w Gminie Markowa. Później nadszedł czas na przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Markowa.

Kolejną kwestią omawianą podczas sesji były sprawy różne gminy. Tutaj Pan Zdzisław Buras zabiegał o wykończenie drogi od „Kazimierza” w kierunku Józefa Drozda, natomiast Prezes OSP MarkowaJerzy Szylar o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 100.000 zł na samochód pożarniczy. Jan Kilian w swojej wypowiedzi szczególną uwagę zwrócił na stan dróg powiatowych na terenie gminy oraz potrzebę ich renowacji.

Bardzo ważnym momentem obrad było zabranie głosu przez Pana Tadeusza Bara, który wyraził chęć budowy 180m odcinka chodnika w Husowie od placu po starym kościele do Domu Strażaka. W przypadku takiej inwestycji 25% jej kosztów ponosi samorząd powiatowy, natomiast resztę gmina. Szacowany koszt takiego przedsięwzięcia wyniósłby około 160.000 zł. Wójt poruszył też sprawę karczowania krzaków rosnących wzdłuż drogi powiatowej.

Pan Andrzej Kisała natomiast zaapelował o dokończenie tematu regulacji rzeki w Husowie, natomiast Pan Witold Słupek o budowę chodnika od krzyżówki na górnicy w kierunku Lipnika. Pani Krystyna Hundz-Bembenik zwróciła uwagę na szkodliwą działalność bobrów w gminie i spytała o możliwość interwencji ze strony jednostek ochrony środowiska. Poruszyła też sprawę budowy alternatywnej drogi dojazdowej do Tarnawki, ponieważ obecna umiejscowiona jest na czynnym osuwisku, zatem prawdopodobieństwo jej zniszczenia jest realne. Z odpowiedzią przyszedł Pan Jan Kilian sugerując objazd dróg powiatowych na terenie gminy w towarzystwie Pana Wolskiego odpowiedzialnego za ich utrzymanie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Krystyna Hundz-Bembenik podziękowała zainteresowanym za czynny udział w dyskusji zamykając tym samym III Sesję Rady Gminy Markowa.

autor: mrojak

UWAGA! Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za obraźliwe komentarze. W rażących przypadkach będą one po prostu usuwane!

Protokół nr III/14 z sesji Rady Gminy Markowa z dnia 30 grudnia 2014