15 lutego Orkiestra Dęta z Husowa  nagrywała płytę. Muzycy spędzili kilka godzin w studiu nagraniowym Polskiego Radia Rzeszów dopieszczając cierpliwie poziom wykonawczy kilkunastu utworów.

Nagranie płyty kończy wytężony okres prób w czasie ferii. W tym roku zamiast zgrupowania szkoleniowego muzycy spotykali się kilka razy w tygodniu na pięciogodzinnych próbach szlifując każdy z utworów planowany do nagrania. Pod wrażliwym uchem kapelmistrza Zdzisława Magonia żadne fałsze nie były możliwe. Był to czas gdy forma wykonawcza zarówno zespołowa jak i indywidualna doszła do bardzo dobrego poziomu. Nagranych zostało 12 utworów. Są walce, jest muzyka filmowa, nie brakuje oczywiście marszy i utworów koncertowych.

źródło: CKGM

Orkiestra Dęta z Husowa nagrywa płytę