Centrum Kultury Gminy Markowa – Oddział w Husowie oraz Biblioteka Publiczna w Husowie we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie ogłaszają VIII edycję konkursu fotograficznego organizowanego dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: „A to Polska właśnie…”

Regulamin:

1.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej
z trzech kategorii tematycznych:
A. „Zdarzyło się gdzieś w Polsce”- fotoreportaż (składający się z 5 zdjęć)
B. Fotografia dla przyszłych pokoleń”- zdjęcia wykonane na terenie gminy Markowa
C. „Selfie z Ojczyzną”
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
A. do 14 roku życia
B. powyżej 14 roku życia
3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do trzech prac łącznie z dowolnych kategorii tematycznych (fotoreportaż liczony jest jako jedna praca)

4. Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać do dnia 01.11.2015r. do godziny 24:00 na adres e-mail: konkurs@husow.pl
Opis zdjęcia powinien zawierać:
A. Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania
B. Wiek autora
C. Tytuł pracy, kategoria tematyczna do której autor zalicza swoją pracę
D. Miejsce i czas wykonania fotografii
Autor powinien posiadać niezbędne zgody osób, których wizerunki zostały utrwalone na fotografiach.
Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych oznaczeń umożliwiających rozpoznanie autora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji umożliwiających rozpowszechnianie prac zgłoszonych do konkursu w wydawnictwach organizatora, podczas wystaw oraz publikacji na stronie www.ckgm.pl, z zachowaniem praw autorskich.

5. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.pl oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie
(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).
7. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

źródło: CKGM

VIII edycja Konkursu Fotograficznego „A to Polska właśnie…”