Husów, dnia 20.07.2017 r.
OGŁOSZENIE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja w Husowie, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku plebanii w Husowie.

Zakres robót obejmuje:

Roboty budowlane:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia o grubości 14 cm; do ocieplenia ok.: 411 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,

  • ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styropianu o grubości 10 cm; do ocieplenia ok.: 32,5 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,

  • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej, o grubości 22 cm; do ocieplenia ok.: 210,75 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,

  • wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę o współczynniku przenikania ciepła (U=0,9W/m2*K); do wymiany 2 szt. okien o pow. 3,96 m2

  • wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła (U=1,3W/m2*K); do wymiany 1 szt. drzwi o pow. 4,28 m2

Roboty instalacyjne:

  • Usprawnienie systemu grzewczego: montaż instalacji centralnego ogrzewania, rurociągów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych, izolacja przewodów rurowych

  • Wwymiana kotła węglowego o niskiej sprawności na kocioł gazowy o mocy 28 kW

Termin wykonania robót:

30.10.2017 r.

Wiedza i doświadczenie:

– wykonawca wykaże się w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert: jedną robotą budowlaną, której przedmiotem jest termomodernizacja o wartości zamówienia minimum 60  000,00 zł brutto

– wykonawca wykaże się osobą zdolną do wykonania zadania: kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

Dokumentacja techniczna, szczegółowy zakres robót dostępny u zamawiającego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Osoba do kontaktów:

ks. Tadeusz Urban – proboszcz

nr telefonu: 609 727 010

Termin składania ofert:

28.07.2017 r. do godz. 15.00

Miejsce składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja w Husowie

Husów 7, 37-121, Husów

ks. Tadeusz Urban – proboszcz

Formularz oferty do pobrania oferta.rtf

 

Ogłoszenie