„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”
W okresie wakacyjnym Gmina Markowa wraz z mieszkańcami Husowa oraz przy
udziale partnerów prywatnych i społecznych rozpoczęła realizację zadania pn.
„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”.
Realizacja operacji polegała na wykonaniu ogrodzenia boiska trawiastego do
treningów, uzupełnieniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony południowej
boiska oraz wykonaniu kanalizacji odwadniającej taflę boiska sportowego.
Inwestycja miała na celu rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz
poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
Wraz z Grupą Odnowy Wsi w realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi
Husów w ramach pracy społecznej. Uporządkowali oni teren na placu rekreacyjno –
sportowym, przede wszystkim wyrównali teren po szkodach wyrządzonych przez
dziki, zlikwidowali kretówki, karczowali drobne krzewy i samosiejki oraz wykonali
prace pielęgnacyjne.
W realizację operacji zaangażowani byli również lokalni partnerzy z Husowa, tj.
Przedsiębiorstwo PHU ELA KB Sp. z o.o., Usługi Handel Lucyna Gargała,
Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie, Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów
oraz Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu województwa
podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

  1. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
    zadanie „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie
    kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie” otrzymało
    dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Gmina Markowa przeznaczyła wkład własny na
    zadanie w kwocie 16 637,23 zł.
Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych