Nowe władze OSP

W sobotę 21 stycznia odbyło się Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie. Tegoroczne zebranie połączone było również z wyborami nowego zarządu OSP, ponieważ skończyła się pięcioletnia kadencja dotychczasowych władz. Walne zebranie to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu strażackich imprez. W

Przybylak kapelmistrzem

Z początkiem listopada zmieniła się obsada głównej funkcji w Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowym kapelmistrzem został Kazimierz Przybylak, znany wszystkim jako Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Markowej.. Orkiestra w swojej historii miała już okres, kiedy kierował nią Kazimierz