Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

(więcej…)

Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych

„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”
W okresie wakacyjnym Gmina Markowa wraz z mieszkańcami Husowa oraz przy
udziale partnerów prywatnych i społecznych rozpoczęła realizację zadania pn.
„Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji
odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie”.
Realizacja operacji polegała na wykonaniu ogrodzenia boiska trawiastego do
treningów, uzupełnieniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony południowej
boiska oraz wykonaniu kanalizacji odwadniającej taflę boiska sportowego.
Inwestycja miała na celu rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz
poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
Wraz z Grupą Odnowy Wsi w realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi
Husów w ramach pracy społecznej. Uporządkowali oni teren na placu rekreacyjno –
sportowym, przede wszystkim wyrównali teren po szkodach wyrządzonych przez
dziki, zlikwidowali kretówki, karczowali drobne krzewy i samosiejki oraz wykonali
prace pielęgnacyjne.
W realizację operacji zaangażowani byli również lokalni partnerzy z Husowa, tj.
Przedsiębiorstwo PHU ELA KB Sp. z o.o., Usługi Handel Lucyna Gargała,
Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie, Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów
oraz Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu województwa
podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

  1. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
    zadanie „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie
    kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjny w Husowie” otrzymało
    dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Gmina Markowa przeznaczyła wkład własny na
    zadanie w kwocie 16 637,23 zł.

Piknik na sportowo

Sołtys oraz Grupa Odnowy Wsi Husów zapraszają 20 października 2019 r. na „Piknik na sportowo” do Husowa.
W programie m.in. mecz LKS „Pogórze” Husów i Orzeł Wysoka, prezentacja nowego wozu strażackiego OSP Husów oraz mecz młodzików na nowym boisku treningowym.
Startujemy o godzinie 12:00 przy boisku sportowym w Husowie. Podczas imprezy zaprezentowana zostanie inwestycja pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej teren sportowo-rekreacyjnego w Husowie” zrealizowana w ramach Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. WSTĘP BEZPŁATNY.

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku kościoła parafialnego w Husowie

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Husowie”

Unieważnione Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku kościoła parafialnego w Husowie

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Husowie”

Pomyłkowo podany został niewłaściwy nr tel. do kontaktu, właściwy to 609727010

Również omyłkowo podano nieprawidłowy adres e-mail, właściwy to: tediku1965@gmail.com

Postępowanie zostało unieważnione.

Promocja książki Walentego Pereca

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Wincentego Stysia w Husowie zaprasza wszystkich mieszkańców na promocję książki Walentego Pereca pt. „Milioner bez portek. Wspomnienia”.
Walenty Perec (1899 – 1975) jest trzecim z kolei husowianinem, który pozostawił po sobie pamiętniki. Cenną wartość poznawczą mają jego spostrzeżenia i refleksje z okresu działalności konspiracyjnej oraz pobytu w więzieniach i obozach zagłady. Stanowią żywy zapis jego zmagań z niełatwym losem, oddają wiernie problemy społeczne i dramaty osobiste autora.
Spotkanie odbędzie się dn. 16 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Husowie.

(więcej…)