Już po raz kolejny instytucje kulturalne i oświatowe działające w Husowie ogłaszają konkurs fotograficzny. Tym razem jego forma jest o wiele bardziej rozbudowana, ze względu na trzy kategorie wiekowe w których mogą startowąc uczestnicy. Prace powinny być też związane z naszą Ojczyzną, co daje szerokie pole do popisu wszystkim fotografujacym, którzy będą mogli zgłosić prace w trzech kategoriach. Czas składania prac do 9 listopada. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu:

Centrum Kultury Gminy Markowa – Oddział w Husowie

Biblioteka Publiczna w Husowie

Zespół Szkół w Husowie

ogłaszają II edycję konkursu fotograficznego pod hasłem:

„A to Polska właśnie…”

1.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej z trzech kategorii:

A.przyroda polska,

B.portrety Polaków,

C.polskie dziedzictwo

2.Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

A.Uczniowie szkoły podstawowej

B.Uczniowie gimnazjum

C.Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

3.Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do pięciu prac.

4.Organizatorzy dopuszczają zgłoszenie prac w formie papierowej i elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy dostarczyć do Ośrodka Kultury lub Biblioteki w Husowie do dnia 09.11.2009 r. Zdjęcia można również przesłać mailem na adres: konkurs@husow.pl do dnia 09.11.2009 r. do godziny 24:00

Opis zdjęcia powinien zawierać:

A.Imię i nazwisko autora

B.Wiek autora

C.Tytuł pracy

D.Miejsce i czas wykonania fotografii

5.Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na stronach internetowych www.husow.pl i www.ckgm.pl oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie. (Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).

6.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

7.Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.

Konkurs fotograficzny