Przynależność administracyjna

Władze austriackie dokonały reorganizacji administracji w Galicji. Już w 1773 r. podzielono kraj na cyrkuły i okręgi (m.in. cyrkuł pilzneński z siedzibą w Rzeszowie). Ponieważ jednak brakowało niemieckich urzędników strukturę administracyjną uproszczono i w 1782 r. w ich miejsce wprowadzono 18 cyrkułów, zależnych bezpośrednio od gubernium. Husów znalazł się w obrębie cyrkułu rzeszowskiego. W połowie XIX w. przywrócono dwustopniowy podział administracyjny (19 cyrkułów i 178 powiatów). Jednak niedługo potem dokonano kolejnych zmian i wprowadzono podział na 74 powiaty (niem. Bezirk), zwane też starostwami. W 1908 r. ich liczba wzrosła do 79 (m.in. z powiatu łańcuckiego wydzielono autonomiczny powiat przeworski). W tym okresie Husów należał do powiatu łańcuckiego.mapa_katastralna

Mapa katastralna Husowa z połowy XIX wieku.