„Moja miejscowość Husów” I konkurs na tekst prozatorski o wsi Husów

I konkurs na tekst prozatorski o wsi Husów został ogłoszony z inicjatywy Ośrodka Kultury w Husowie i Biblioteki Publicznej w Husowie.

  • Organizatorzy liczą na ciekawe prace, przybliżające dawne losy tej miejscowości – miejsca i ludzi, których już nie ma, ale które pozostawiły trwały ślad we wspomnieniach mieszkańców. Konkurs dotyczy także teraźniejszości – ona też już wkrótce stanie się historią.
  • Zapraszamy do udziału w konkursie obecnych i dawnych mieszkańców wsi Husowa, osoby związane z miejscowością, a także tych którzy tylko raz ją odwiedzili, ale te wspomnienia pozostawiły niezatarty ślad w ich pamięci.
  • Ożywmy naszą miejscowość wspomnieniami, napiszmy jej najnowszą literacką historię!
  • Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej wsi Husów.

REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu są Ośrodek Kultury w Husowie i Biblioteka Publiczna w Husowie.

2. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców (zarówno pełnoletnich jak i niepełnoletnich) wsi Husów oraz osoby związane z nią – zarówno debiutantów jak i twórców.

Na konkurs mogą być przysłane tylko prace dotychczas nigdzie niepublikowane i nienagradzane.

3. Proponowane formy literackie: nowela, opowiadanie, proza wspomnieniowa, proza biograficzna i autobiograficzna, reportaż.

o Utwór powinien być związany z miejscowością Husów– jej historią, mieszkańcami, postaciami historycznymi, architekturą. Praca może dotyczyć własnych wspomnień autora, lub może to być historia zasłyszana od babci, dziadka, cioci, wujka itp.

o Objętość pracy nie powinna przekraczać 25 000 znaków (z spacjami) (Word, Times New Roman, stopień pisma 13, interlinia 1,5 wiersza).

4. Prace wraz z krótką notą biograficzną, adresem korespondencyjnym i adresem e-mail oraz telefonem należy nadsyłać na adres: e- mail: konkurs@husow.pl z dopiskiem

Konkurs „Moja miejscowość Husów” do dnia 15 marca 2010

5. Organizatorzy przewidują nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi po 5 kwietnia/(po świętach)

O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

7. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury w dwóch kategoriach:

o do 15 roku życia

o powyżej 15 roku życia

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

9. Dodatkowe informacje pod numerem:

tel.601396823

tel.0172269122

gg:3409530

gg:7959911

Konkurs prozy „Moja miejscowość Husów”