Zespół Szkół w Husowie organizuję konkurs na pracę dokumentującą miejsca związane z historią na terenie naszej gminy. Tematyka jak i forma wykonania pracy jest bardzo ciekawa, a udział mogą wziąć osoby w każdym wieku (w trzech kategoriach wiekowych). Pracę można składać do 31 maja 2010 roku, co powinno pozwolić nawet większym dokumentacjom zostać zrealizowanym i zgłoszonym do konkursu.  Warto podkreśli także zasięg konkursu obejmujący oprócz Husowa także Markowę i Tarnawkę, a także wymienić inicjatora tego konkursu którym jest Pan Sławomir Dąbrowski. Regulamin konkursu zamieszczamy w dalszej części wpisu.

GMINA MARKOWA – PRZEWODNIK HISTORYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

1. Wzmocnienie identyfikacji ze środowiskiem lokalnym.

2. Poszerzenie wiedzy o przeszłości swojego regionu.

3. Umiejętność docierania do różnych źródeł wiedzy.

4. Umiejętność interpretacji zdobytych wiadomości.

5. Umiejętność posługiwania się metodą projektu.

6. Dokumentowanie miejsc związanych z historią regionu.

Opis pracy konkursowej:

1. Dokumentacja miejsc (zabytki, pomniki, cmentarze, miejsca pamięci i.t.p.) związanych z historią miejscowości w gminie Markowa (Markowa, Husów, Tarnawka). Dokumentacją mogą być fotografie, szkice, rysunki, reprodukcje tych miejsc i inne.

2. Mapa z zaznaczonymi miejscami historycznymi.

3. Opisy miejsc historycznych.

4. Przykładowy plan zwiedzania ważnych miejsc związanych z historią gminy Markowa.

5. Dowolny format pracy i dowolna forma graficzna.

6. Praca powinna zawierać imię, nazwisko oraz wiek autora.

Harmonogram i adresaci konkursu:

1. Pracę należy składać do 31 maja 2010 roku.

2. Miejsce składania pracy: Zespół Szkół w Husowie (Sławomir Dąbrowski), Biblioteka w Husowie

3. Pracę oceniać się będzie w trzech kategoriach:

a) dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej.

b) młodzież gimnazjalna.

c) młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

Konkurs: Gmina Markowa – przewodnik historyczny