Już po raz piąty uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Husowie wraz z myśliwymi Koła Łowieckiego „Wilk – Husów” oraz Leśnictwem Tarnawka biorą udział w ogólnopolskim programie edukacji ekologicznej „Ożywić pola.” Tegoroczna edycja poświęcona jest zającom. Zgodnie z hasłem piątej edycji „Rok zająca” – szkoły przeprowadzają zajęcia lekcyjne z udziałem myśliwych na temat sytuacji zająca w Polsce i na Podkarpaciu, a także lekcje poświęcone ochronie zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej, aby uczulić młodzież szkolną na sytuację zająca i innych zwierząt bytujących na terenach polnych.

W naszej szkole w ramach tego programu zorganizowana została w październiku konferencja z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzono konkursy: plastyczny, wiedzy, fotograficzny i literacki poświęcone zającowi. Podsumowanie tych konkursów odbyło się 25 marca 2010 roku. Nagrody zwycięzcom wręczali zaproszeni goście: prezes KŁ „Wilk – Husów” – Włodzimierz Zwierzyk, prof. UR – Marek Koziorowski, Eugeniusz Grzegorz Gwiazdowski z firmy ART- HUBERT w Leżajsku, opiekun szkoły z ramienia KŁ „Wilk – Husów” Tadeusz Ryczaj, myśliwy Andrzej Wrona, dyrektor szkoły Marek Kochmański. W spotkaniu uczestniczył również wójt Gminy Markowa – Zbigniew Kuźniar, który sponsorował kalendarze ekologiczne, zaprojektowane przez Marka Ożoga – nauczyciela naszej szkoły, wręczane uczniom jako nagrody.

W poprzednich edycjach nasza szkoła zajmowała czołowe miejsca zdobywając cenne nagrody dla szkoły: dwa zestawy komputerowe, kamerę, pięć nowoczesnych mikroskopów, ciekawe publikacje książkowe, tablice i programy edukacyjne. Uczniowie wyróżniający się w realizacji zadań otrzymywali plecaki, koszulki oraz czapeczki. Trzykrotnie reprezentacja szkoły uczestniczyła w konferencjach i wręczeniu nagród w siedzibie „Łowca Polskiego” w Warszawie.

Zainteresowanych programem odsyłam na stronę www.lowiecpolski.pl

Wiosną rozpoczną się prace w terenie. Będziemy sadzić wspólnie z leśniczym Józefem Kisałą wierzby w Roku Chopina, pielęgnować założone w latach wcześniejszych remizy i obserwować przyrodę.

Planowana jest również wycieczka do Nadleśnictwa Kańczuga w ramach programu NATURA 2000 oraz spotkania z pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Koordynator akcji Edyta Czepielewska

Rok zająca w husowskiej szkole