W dniu 18 lipca odbyły się w Husowie uroczystości związane z 600-leciem Bitwy Grunwaldzkiej, oraz 100-leciem wybudowania Pomnika Grunwaldzkiego w Husowie.

Rozpoczęły się Mszą św ogodz 16.00, którą odprawił ks. prałat Zbigniew Ryżowicz, kazanie natomiast wygłosił ks. proboszcz Stanisław Tokarz. Po Mszy orkiestra dęta, poczet sztandarowy OSP Husów , harcerze oraz uczestnicy obchodów w uroczystym przemarszu udali się pod Pomnik Grunwaldzki. Został tam odegrany Hymn Państwowy, dr Eugeniusz Szal wygłosił przemówienie , w którym przedstawił w bardzo interesujący sposób historię Bitwy Grunwaldzkiej, a także obchodów jej 500 rocznicy, w tym również obchodów husowskich. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła delegacja w składzie; sołtys wsi Andrzej Kisała, prezes OSP Andrzej Leniar, przewodnicząca KGW Anna Szubart .

Jako pamiątkę obchodów zasadzono uroczyście drzewko . Na zakończenie orkiestra pod batutą Zdzisława Magonia odegrała Rotę.

Smutny jest fakt, iż jedynie około 20 osób wzięło udział w tych obchodach, tym smutniejszy, że w obchodach w 1910 roku wzięło udział około 2000! mieszkańców Husowa. Polska nie posiadała wówczas suwerenności a Husów był bardzo biedną wioską, jednak nasi dziadowie zdobyli się na wystawienie pomnika Królowi Władysławowi Jagielle, który jest także pomnikiem ich patriotyzmu. Co pozostawimy my?

Nasz Grunwald w sto lat później