Już po raz drugi placówki kulturalne z Husowa organizują konkurs fotograficzny pod tytułem „A to Polska właśnie…”. Podobnie jak rok temu konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe do i od 16 lat, oraz na trzy kategorie; wydarzenie, skarby Polski oraz moja mała Ojczyzna. Prace można składać m.in. drogą elektroniczną do 10 listopada bieżącego roku. Więcej informacji oraz regulamin konkursu można przeczytać w rozwinięciu.

Centrum Kultury Gminy Markowa – Odział w Husowie

Biblioteka Publiczna w Husowie

ogłaszają III edycję konkursu fotograficznego pod hasłem:

„A to Polska właśnie…”

1. Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej z trzech kategorii:

A. Wydarzenie

B. Skarby Polski (np przyroda, zabytki)

C. Moja mała Ojczyzna( prace związane z miejscowością zamieszkania autora)

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

A. do 16 roku życia

B. powyżej 16 roku życia

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do pięciu prac.

4. Organizatorzy dopuszczają zgłoszenie prac w formie papierowej i elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli).Zdjęcia wraz z opisem należy dostarczyć do Ośrodka Kultury lub Biblioteki w Husowie do dnia 10.11.2010. r. Zdjęcia można również przesłać mailem na adres: konkurs@husow.pl do dnia 10.11.2010 r. do godziny 24:00

Opis zdjęcia powinien zawierać:

A. Imię i nazwisko autora

B. Wiek autora

C. Tytuł pracy

D. Miejsce i czas wykonania fotografii

5. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.husow.pl, www.ckgm.pl oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie. (Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

7. Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.

Konkurs fotograficzny