W minioną niedzielę odbyła się promocja monografii Husowa. Spotkanie, które odbyło się w Domu Strażaka w Husowie zgromadziło spore grono osób związanych z Husowem, zaangażowanych w pracę nad książką oraz samych mieszkańców. W gronie zaproszonych gości byli pracownicy naukowi kilku uczelni z regionu, którzy włączyli się w opracowania rozdziałów, a także Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Zacnych gości powitał wójt gminy Markowa Zbigniew Kuźniar.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej – artystycznej – publiczność obejrzała program, który zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Agnieszka Kucha-Kielar, Joanna Lęcznar oraz Beata Wawrzaszek. Montaż w swojej wymowie nawiązywał do patrona husowskiej szkoły Jana Raka oraz historii wioski.

W drugiej części główny koordynator prac nad monografią prof. Alfred Uchman posiłkując się prezentacją multimedialną przybliżył poszczególne rozdziały w książce, przedstawił ich autorów oraz opowiedział jak gromadzono informacje i jak rozdział powstawał. Profesor Uchman zachęcał zebranych aby przeczytali to opracowanie jak najszybciej, bo naprawdę warto. Kto jeszcze nie miał książki, mógł ją zakupić w tracie prezentacji.

Publikacja pt. „Husów wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym” została wydana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w zakresie małych projektów – Leader. W ramach tego programu wydanie monografii uzyskało dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.

Książka ukazuje archeologię Husowa, odkrycia, badania oraz osadnictwo prehistoryczne i współczesne. Ukazuje początki Husowa w świetle najstarszych źródeł historycznych, wieś w okresie staropolskim, czasy wojny i okupacji. Przedstawia codzienność miejscowości na początku XX wieku, dzieje parafii, miejscowe tradycje i obrzędy. Ukazuje faunę, florę i problemy z nią związane. Monografia wsi Husów przybliży nie tylko najmłodszemu pokoleniu, ale także dorosłym, bogate dziedzictwo tej miejscowości.

Egzemplarze monografii zostały bezpłatnie przekazane do bibliotek szkolnych i publicznych na terenie powiatu łańcuckiego. Część nakładu została wysłana do Barycza, Świdnicy, Tyńca, miejscowości do których w latach 1947-1949 przesiedleni zostali Husowianie.

Autor: Mirosław Mac

Monografia i wspomnienia oficjalnie zaprezentowane