Zapraszamy na zabawę karnawałową organizowaną przez Radę Rodziców. Dochód tradycyjnie przeznaczony na doposażenie przedszkoli.

Zapraszamy na zabawę karnawałową