Niespełna godzinę po zakończeniu głosowania na sołtysa sołectwa Husów poznaliśmy już wyniki wyborów. Według oficjalnego protokołu Sołeckiej Komisji Wyborczej najwięcej głosów w liczbie 253 zdobył Kazimierz Kwolek, drugi kandydat Andrzej Kisała pełniący funkcje sołtysa przez  ostatnie dwie kadencje otrzymał 192 głosy. W głosowaniu uczestniczyło 450 osób, z czego głosów ważnych było 445.

Nowym sołtysem Kazimierz Kwolek