Biblioteka Publiczna w Husowie zaprasza wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do wzięcia udziały w konkursie poetyckim. Temat konkursu to „Zimowit jesienny – klejnot husowskiej przyrody” i ma on na celu zwrócenie uwagi na jedną z najpiękniej kwitnących roślin występujących w Husowie. Mowa oczywiście o Zimowicie jesiennym, którego spotkać można na łąkach powyżej placu po starym kościele, jest to wspaniale kwitnąca roślina o bardzo ciekawej biologii gatunku, dodatkowo znajdująca się pod ścisłą ochroną. W ostatnim czasie decyzją Rady Gminy Markowa w celu ochrony tej rośliny na w/w stanowisku został ustanowiony Użytek ekologiczny – Zimowit, o którym więcej informacji będziemy mogli przedstawić w najbliższym czasie. W rozwinięciu regulamin konkursu oraz kilka zdjęć omawianego gatunku.

Regulamin konkursu poetyckiego w ramach programu „Ożywić pola. Rok sarny”

1. Organizator: Biblioteka Publiczna w Husowie.

2. Temat konkursu: Zimowit jesienny – klejnot husowskiej przyrody.

3. Cel konkursu: propagowanie wiedzy na temat występowania zimowita – gatunku znajdującego się pod ścisłą ochroną, występującego na terenie Husowa oraz doskonalenie mowy ojczystej.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

5. Termin składania prac upływa 20 października 2011r.

6. Prace można składać w Bibliotece Publicznej w Husowie w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres konkurs@husow.pl.

7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

   a) zgodność z tematem

   b) oryginalność prezentowanych treści

   c) walory literackie.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.


Konkurs poetycki – Zimowit jesienny