Termin zgłoszeń na konkurs fotograficzny przedłużony do 2 listopada 2011 roku. Szczegóły w rozwinięciu.

Centrum Kultury Gminy Markowa – Odział w Husowie oraz Biblioteka Publiczna w Husowie ogłaszają IV edycję konkursu fotograficznego organizowanego dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: „A to Polska właśnie…”

1. Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej

z trzech kategorii:

   A. Zobaczysz tylko w Polsce(zwyczaje, obrzędy, wydarzenia itp)

   B. Skarby Polski (np przyroda, zabytki)

   C. …w Husowie (zdjęcia wykonane na terenie wsi Husów)

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

   A. do 14 roku życia

   B. powyżej 14 roku życia

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do pięciu prac.

4. Organizatorzy dopuszczają zgłoszenie prac w formie papierowej i elektronicznej

(pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli).Zdjęcia wraz z opisem

należy dostarczyć do Ośrodka Kultury lub Biblioteki w Husowie do dnia 31.10.2011.

r. Zdjęcia można również przesłać mailem na adres: konkurs@husow.pl do dnia

31.10.2011 r. do godziny 24:00

Opis zdjęcia powinien zawierać:

   A. Imię i nazwisko autora

   B. Wiek autora

   C. Tytuł pracy, kategoria do której autor zalicza swoją pracę

   D. Miejsce i czas wykonania fotografii

5. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.husow.pl,

www.ckgm.pl oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie.

(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez

wszystkich uczestników konkursu).

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

7. Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do

publikowania prac.

Konkurs fotograficzny