W święto Trzech Króli w naszym kościele odbył się koncert kolęd. Podobnie jak w zeszłym roku wystąpiła Orkiestra Dęta i Kameralny Chór Męski z Markowej.

Koncert otworzył ks. Mariusz Kilar witając gości i wprowadzając wszystkich w nastrój kolędowania zachęcając do wspólnego śpiewu. Orkiestra zagrała kilkanaście popularnych kolęd. Przy jej akompaniamencie śpiewali soliści z chóru oraz grupa Mażoretek. Kapelmistrz Zdzisław Magoń zachęcał publiczność do wspólnego śpiewu i dyrygował również publicznością. Wsparciem wokalnym była również schola. Śpiew ułatwiały teksty kolęd wyświetlane na ekranie przygotowane przez księdza wikarego oraz ministrantów. W repertuarze orkiestry nową formą była kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie” wykonana przez kwintet saksofonowy.

Swój program świąteczny przedstawił Kameralny Chór Męski z Markowej, którego dyrygentem jest również Zdzisław Magoń. Zespół zaśpiewał mniej znane kolędy i pastorałki.

Narrację koncertu prowadzili aktorzy z Amatorskiej Grupy Teatralnej TREMA, a przygotowały ją Iwona Nosek i Halina Choma.

Noworoczny koncert kolęd