Informujemy że w dniu 22 lipca 2012 roku (niedziela) o godz. 12:15 w Domu Społecznym w Husowie odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców wsi HUSÓW.

Tematyka zebrania:
1. Przedstawienie informacji o najważniejszych sprawach dotyczących sołectwa Husów.
2. Podział środków z mienia wiejskiego sołectwa Husów.
3. Sprawy bieżące wsi.

W przypadku braku quorum ustala się termin dodatkowy, dnia 22 lipca 2012 roku o godz. 12:30

Zebranie wiejskie