Centrum Kultury Gminy Markowa – Oddział w Husowie
oraz Biblioteka Publiczna w Husowie

ogłaszają V edycję konkursu fotograficznego
organizowanego dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
pod hasłem: „A to Polska właśnie…”

1. Konkurs adresowany jest do fotografów-amatorów, mieszkających w gminie Markowa

2.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej
z trzech kategorii:

A. Zobaczysz tylko w Polsce (obrzędy, wydarzenia, zjawiska itp. )
B. Zwyczjne-niezwyczjane (nowe spojrzenie na codzienność)
C. piękny Husów

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
A. do 14 roku życia
B. powyżej 14 roku życia
4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do pięciu prac.
5. Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać mailem do dnia 09.11.2012r. do godziny 24:00 na adres: konkurs@husow.pl
Opis zdjęcia powinien zawierać:

A. Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania
B. Wiek autora
C. Tytuł pracy, kategoria do której autor zalicza swoją pracę
D. Miejsce i czas wykonania fotografii
6. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.pl oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie, wszystkie zgłoszone prace zaprezentowane zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej.
(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).
7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
8. Organizatorzy nie zwracają przekazanych zdjęć i zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.

V edycja konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie…”