Okres listopadowy to czas na refleksję i modlitwę w intencji zmarłych. To również okres, w którym okazujemy pamięć zmarłym poprzez zapalanie zniczy oraz sprzątanie grobów.

Jak to bywało w ubiegłych latach harcerze z 5 DW z Husowa w ramach zbiórki w sobotę przed Wszystkimi Świętymi, zajęli się uprzątnięciem grobów, o których już prawie nikt nie pamięta. Druhowie uprzątnęli i wyczyścili nagrobki m.in. Jana Raka – patrona Zespołu Szkół w Husowie, grobowiec Oborskich oraz nagrobek księdza Piotra Wenca.

 

 

autor: druh Łukasz Zając
zdjęcia: druhna Patrycja Bar

Sprzątanie grobów na cmentarzu przez harcerzy