W dniu 26 listopada  2013 roku (wtorek) na parkingu obok Remizy  OSP w Husowie  w  godzinach  od 8.00 do 13.00 będzie  od  mieszkańców   wsi  Husów  odbierane  szkło budowlane (szyby okienne).

O G Ł O S Z E N I E