Zebranie wiejskie odbędzie się 15 lutego 2015 roku(niedziela) o godz. 12.15 w Domu Społecznym w Husowie. Więcej informacji w dalszej części artykułu.

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 15 luty 2015 roku (niedziela) o godz. 12.15 w Domu Społecznym w Husowie odbędzie się:

ZEBRANIE WIEJSKIE

mieszkańców wsi HUSÓW

Tematyka zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa za 2014 rok.
  2. Wybór Rady Sołeckiej sołectwa Husów.
  3. Przedstawienie informacji na temat budżetu Gminy Markowa na 2015 rok.
  4. Podział środków z mienia wiejskiego sołectwa Husów.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku braku quorum ustala się termin dodatkowy, dnia 15 luty 2015 roku o godz.  12.30.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Husów

Kazimierz Kwolek

 

UG Markowa
Zebranie wiejskie w Husowie