„Husów Biega” jest cyklem zajęć biegowych z profesionalnym trenerem lekkiej atletyki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zadanie to finansowane w ramach projektu: „Biegaj z Pogórzem Husów” dofinansowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Markowa

W programie zajęć:

zajęcia biegowe,
układanie indywidualnych treningów biegowych,
zasady sportowego odżywiania

W projekcie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Markowa. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki o godzinie 18.30.

Dla biegaczy dostępne są szatnie w szkole do przebierania wraz z natryskami. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w poniedziałek 18 maja 2015 roku o godzinie 18.30 pod Zespołem Szkół im. Jana Raka w Husowie.

Zapraszamy w imieniu LKS Pogórze Husów

Wszystkie aktualne informacje na fanpage projektu na Facebook: Husów Biega

autor: Łukasz Zając

„Husów Biega”- czyli każdy może biegać