Dnia 25 października 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie – Załężu. Już przy samym wejściu uczniowie mieli możliwość doświadczenia na własnej skórze, na czym polegają zasady bezpieczeństwa przestrzegane w zakładzie karnym. W części administracyjnej młodzież wysłuchała wykładu pana kpt. Jacka Paśko – Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego. Uczestnicy wycieczki poznali organizację pracy Służb Więziennych, specyfikę funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego oraz metody stosowane w resocjalizacji osadzonych. Wykład był tylko wstępem do zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestnicy zajęć przeszli na teren zamknięty Zakładu Karnego, gdzie w Centrum Kulturalno – Oświatowym wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pana kpt. Macieja Słysza. Tematyka spotkania dotyczyła nie tylko szeroko rozumianej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Dla młodzieży, która niedługo wkroczy w dorosłe życie była to również okazja do dyskusji na temat właściwych wyborów, poszukiwania pasji, ambicji, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności za własne czyny. Z przebiegu dyskusji wyłoniło się cenne przesłanie dla młodego pokolenia: Najpierw wymagaj od siebie, zanim zaczniesz wymagać od innych. Ważnym punktem zajęć była dyskusja dotycząca zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny rozwój cywilizacji. Prelekcja wsparta wieloletnim doświadczeniem wychowawcy oraz autentycznymi relacjami osadzonych wywarła na uczestnikach ogromne wrażenie.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu wychowawcy Macieja Słysza pt. „Za pięć dwunasta” realizowanego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu. Opowiada on o życiu więźnia przebywającego ponad 30 lat w zakładzie karnym. Główny bohater filmu – Zyga jest człowiekiem napełnionym złem, twardym i niezłomnym recydywistą, który nie utrzymuje żadnych kontaktów z bliskimi. Pewnego dnia w życiu głównego bohatera następuje punkt zwrotny. Osadzony uczestniczy w zajęciach kulturalno – oświatowych oglądając film na temat relacji z bliskimi. Zyga po obejrzeniu filmu doświadcza ogromnych emocji. Pisze list do Matki, że tęskni, że kocha, że nie pamięta jej głosu. Po dwóch tygodniach otrzymuje odpowiedź, która zmienia jego życie…

Film znakomicie obrazuje życie codzienne w zakładzie karnym, uczucia i emocje towarzyszące więźniom, ich wzajemne relacje oraz hierarchię między nimi. Historia prawdziwa wzbudza wzruszenie i refleksję nad własnymi relacjami z bliskimi, utwierdza w przekonaniu, że miłość, szacunek i wdzięczność trzeba okazywać każdego dnia. Przeżycia głównego bohatera skłaniają do przemyśleń na temat swojego zachowania. Jednocześnie postawa głównego bohatera ukazuje, że na zmiany nigdy nie jest za późno i że każdy może się zmienić na lepsze, nawet „za pięć dwunasta…”

Po obejrzeniu filmu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z bohaterami filmu i osadzonymi: Zbigniewem J. i Dawidem P. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania relacji osób, które w wyniku uzależnień od środków psychoaktywnych popełnili ciężkie przestępstwa.

Zajęcia profilaktyczne w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu poruszają bardzo ważną tematykę jaką jest życie w społeczeństwie i umiejętność dokonywania wyborów pomiędzy dobrem a złem, gdzie konsekwencją złego wyboru (wejście w konflikt z prawem) jest niestety więzienie. Uczniowie przekonali się, że często ułamki sekundy, niewłaściwe wybory pod presją otoczenia, chęć zaimponowania innym mogą mieć przykre konsekwencje do końca życia. Każdy z nas ma możliwość wyboru. Jakiego wyboru dokonają młodzi ludzie? Możemy tylko życzyć powodzenia zarówno sobie, jak i wszystkim uczestnikom zajęć.

Wyjazd do Zakładu Karnego w Rzeszowie – Załężu zrealizowany został w ramach projektu „Profilaktyka poprzez sport: zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego” oraz dzięki wsparciu finansowemu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów

Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie

Partnerzy:

Zakład Karny w Rzeszowie – Załężu

„Trio” Szkółka Tenisa Stołowego

trio

 

 

 

 

Urząd Gminy Markowa

logo_g_markowa

 

 

 

 

 

Autor: Marcin Świacki

Zdjęcia: Zespół Szkół w Husowie

Z wizytą w zakładzie karnym