Kolejny projekt zrealizowany w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
Zadanie pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka”polegało na remoncie zabytkowej chaty, należącej niegdyś do ludowego poety, Jana Raka. Drewniany budynek wzniesiony został około 1720 roku. Obiekt ten znajduje się w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego.


Dokonany został remont stolarki okiennej i drzwiowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, komina i trzonów piecowych oraz remont podłóg i posadzek. Realizacja zadania miała na celu rozwijanie infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności. W realizację operacji zaangażowali się mieszkańcy wsi Husów w ramach pracy społecznej oraz partnerzy tj. Centrum Kultury Gminy Markowa i Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł zapewniając wkład własny w wysokości 13 494,69 zł.

Remont zabytkowej Chaty Jana Raka