Promocja albumu fotograficznego „Widziane sercem – gmina Markowa w fotografii”, która odbyła się w niedzielę 13 czerwca była zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac związanych z wydaniem tej publikacji. Podczas potkania zespół redakcyjny przybliżył kulisy pracy nad książką a także zaprezentował inne przedsięwzięcia i zamierzenia Stowarzyszenia „Dobra Strona Wsi Husów”, które album przygotowało. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „A to Polska właśnie” dotyczących gminy Markowa. To właśnie ten, odbywający się corocznie od 2009r. konkurs był inspiracją do wydania albumu fotograficznego.

Publikacja wydana została w ramach projektu grantowego „Promocja potencjału turystycznego obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie”, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany został przy współpracy Gminy Markowa i Centrum Kultury Gminy Markowa. Niedzielne spotkanie transmitowane było na facebookowym profilu husow.pl, gdzie nadal dostępna jest retransmisja z wydarzenia. Podczas spotkania ruszyła także dystrybucja albumu, informacje na temat sposobu jego otrzymania pod adresem mailowym dobrastrona@husow.pl, poprzez facebookowe profil husow.pl oraz u członków Stowarzyszenia.

Foto: Marcin Haduch

Promocja albumu fotograficznego „Widziane sercem – gmina Markowa w fotografii”