Kampania samorządowa w pełni, kandydaci na wójtów i radnych wykorzystują coraz to nowe sposoby na dotarcie do wyborców, zwykłe plakaty i ulotki mogą już nie wystarczyć. Tym samym kampania samorządowa po raz pierwszy z taką siłą wkracza do internetu. Na porządku dziennym są strony internetowe komitetów, serwisy społecznościowe, opisy w komunikatorach kandydatów. Dlatego  chcieliśmy przedstawić kandydatów do rady Gminy Markowa, którzy wraz z komitetem są związani z dobrą stroną wsi Husów –  husow.pl.

Szanowni Państwo

Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA STRONA GMINY pragnie zaprezentować swoich kandydatów na Radnych Rady Gminy Markowa oraz przedstawić główne założenia programowe, którymi będziemy się kierować, jeśli uda nam się otrzymać Państwa poparcie.

Kandydaci:

mirek_2Mirosław Mac

26 lat, kawaler. Ukończył WSiZ w Rzeszowie na kierunku dziennikarstwo. Członek OSP, Orkiestry Dętej, instruktor ZHP. Od lat społecznie zaangażowany w działalność kulturalną w Husowie, obecnie pracuje w CKGM w Markowej. Koordynator projektów budowy Trasy Rowerowej oraz remontu chaty Jana Raka. Radny Rady Gminy Markowa w latach 2006-2010.

joanna_2Joanna Lęcznar

35 lat, mężatka, matka 2 dzieci. Ukończyła wyższe studia na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe. Od 11 lat pracuje jako nauczyciel w SP w Husowie. Instruktor ZHP, przez 9 lat pracowała społecznie z dziećmi i młodzieżą jako drużynowa organizując zajęcia pozalekcyjne oraz wypoczynek letni i zimowy. Zaangażowana w amatorski ruch teatralny.

marcin_2Marcin Bembenik

20 lat, kawaler. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie. Zaangażowany w działalność organizacji społecznych, członek OSP, Orkiestry Dętej, LKS Pogórze Husów i Grupy Teatralnej TREMA. Jako stażysta w Ośrodku Kultury współorganizował imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowe w Husowie.

renata_2Renata Kontek

26 lat, mężatka. Ukończyła studia wyższe na WSSE w Warszawie, obecnie kończy studia II stopnia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku politologia. Wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Zawodowo związana z Przedszkolem nr 1 w Husowie, gdzie pracuje jako intendent.

Nasze priorytety:

Nasza gmina to trzy miejscowości. Chcemy, aby każda z nich mogła rozwijać się w równym stopniu.

Chcemy wspierać organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej miejscowości. Sami jesteśmy ich członkami i wiemy, że jest w nich ogromny potencjał społeczny przyczyniający się do rozwoju postaw obywatelskich. Należy je docenić i otaczać opieką.

Chcemy dążyć do lepszego wyposażenia szkół i przedszkoli, urozmaicenia oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz zadbać o ich bezpieczną drogę do szkoły. Dobra edukacja jest najlepszym kapitałem młodego pokolenia.

Działalność kulturalna jest niemożliwa bez odpowiedniego zaplecza i wsparcia finansowego. Wpierając rozwój kultury umożliwimy naszym mieszkańcom twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz ułatwiamy rozwój talentów.

Chcemy poprawić stan ochrony środowiska tak, aby naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe Husowa mogły być zachowane i stały się jego atutem.

Na kluczowe inwestycje w infrastrukturze gmina musi starać się o fundusze zewnętrzne. Będziemy zabiegać o to, żeby takie środki były pozyskiwane.

KWW DOBRA STRONA GMINY

Okręg nr 3

Lista 20

Wybory samorządowe – bądź po dobrej stronie