19 lutego 2011 roku w remizie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie.

Początek zebrania otworzył Prezes OSP w Husowie Andrzej Leniar. Rozpoczęło się od powitania przybyłych gości i druhów strażaków.

Prezes złożył sprawozdanie, w którym szczególną uwagę zwrócił na katastrofę Smoleńską i udział druhów w akcji powodziowej na północy naszego województwa. Nakreślone zostały również nowe cele jednostki na obecny rok.

W dalszej części odbyły się wybory do zarządu, po którym druhowie jednogłośnie postanowili by obecny zarząd się nie zmienił. Po krótkiej przerwie Zarząd pozostał praktycznie w nie zmienionych funkcjach.

Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Dętej, po którym spotkała się z wieloma słowami uznania ze strony publiczności.

autor: Marcin Bembenik

fot. Mirek Mac


Walne zebranie OSP
Tagi: