Zebranie wiejskie

W niedzielę 12 lutego 2006 roku o godzinie 12:00 odbędzie się zebranie wiejskie w sali Domu Kultury w Husowie. Tematy zebrania: 1. Wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych za 2005 rok. 2. Projekt budżetu gminy na 2006 rok. 3. Przeznaczenie środków finansowych na