W niedzielę 12 lutego 2006 roku o godzinie 12:00 odbędzie się zebranie wiejskie w sali Domu Kultury w Husowie.

Tematy zebrania:

1. Wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych za 2005 rok.

2. Projekt budżetu gminy na 2006 rok.

3. Przeznaczenie środków finansowych na pokrycie kosztów rozbiórki starego kościoła w Husowie.

4. Podział środków mienia wiejskiego.

5. Sprawy gospodarcze.

Wszystkich mieszkańców wsi Husów na zebranie zaprasza Wójt Gminy Markowa Zbigniew Kuźniar

Zebranie wiejskie
Tagi: