W sobotę 21 stycznia odbyło się Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie. Tegoroczne zebranie połączone było również z wyborami nowego zarządu OSP, ponieważ skończyła się pięcioletnia kadencja dotychczasowych władz.

Walne zebranie to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu strażackich imprez. W czasie tego posiedzenia zatwierdzana jest całoroczna praca zarządu, wytyczane zostają zadania na następny rok, wręczane są odznaczenia, a raz na pięć lat wybierane są nowe władze.

Na zebranie przybywają także zaproszeni goście. W tym roku m.in. przybyli: p.o. Komendanta PSP w Łańcucie Krzysztof Wojnar, Prezes Powiatowego Zzarządu OSP Tadeusz Świątoniowski, Jerzy Szylar z Zarządu Gminnego OSP, Zbigniew Kuźniar – wójt gminy Markowa, Andrzej Kisała – sołtys wsi, oraz panie z KGW i przedstawiciele jednostek OSP z Markowej, Tarnawki, Gaci i Sieteszy

Walne zebranie odbywa się zawsze według ściśle ustalonego porządku. Pierwszym punktem był wybór przewodniczącego zebrania. Został nim Kazimierz Przybylak. W kolejne części były sprawozdania prezesa i skarbnika oraz odznaczenia zasłużonych członków OSP.

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Wacław Nycz. Odznakę wzorowego strażaka przyznano Mariuszowi Wronie. Za wysługę lat zostali uhonorowani: 45 lat- Józef Hawro, 35 lat – Andrzej Leniar, 30 lat – Stanisław Lichota i Stanisław Gargała, 25 lat – Wacław Nycz, Zbigniew Styś, Leszek Bembenik, 20 lat – Janusz Bembenik, 10 lat – Bogdan Mac, Witold Rak, Mariusz Podolec, Robert Podolec.

W swoim sprawozdaniu Prezes Podolec wyliczał w jakim składzie pracował zarząd, ile odbył zebrań i jakimi sprawami się zajmował. Przypominał jaki sprzęt udało się zakupić oraz w jakich akcjach uczestniczyli strażacy, a było ich cztery. Prezes przytoczył także 13 występów orkiestry dętej i 16 występów kapeli „Fajermany”. Następnie skarbnik Andrzej Leniar przedstawił jak wyglądały finanse jednostki w minionym roku.

Ostatnim punktem były wybory nowego zarządu. To był najbardziej emocjonujący punkt, gdyż dotychczasowy prezes Andrzej Podolec zapowiadał, że nie podejmie tej funkcji czwartą kadencję. Liczba członków zarządu wynosi 9, a zgłoszonych do niego kandydatów było 10 – nie zakwalifikował się Antoni Gargała. Wybrany dziewięcioosobowy skład sam musiał się ukonstytuować. Wyniki krótkiego pierwszego spotkania nowego zarządu przedstawiają się następująca:

Prezes – Andrzej Leniar

Z-ca prezesa ds. kulturalnych – Andrzej Podolec

Naczelnik – Tadeusz Socha

Z-ca naczelnika – Waldemar Mac

Skarbnik – Witold Rak

Gospodarz – Janusz Bembenik

Sekretarz – Sławomir Preis

Kwatermistrz – Andrzej Hawro

Kronikarz – Kazimierz Przybylak

Nowe władze OSP
Tagi: