W dniu 13.01.2006 odbyło się zainicjowane przez sołtysa wsi Husów pana Andrzeja Kisałe spotkanie, w którym udział wzięli radni, członkowie rady sołeckiej, przedstawiciele szkół oraz Centrum Kultury, a także panowie Józef Bar i Eugeniusz Szal.

Miało ono na celu zainicjowanie prac nad wydaniem Monografii wsi Husów. Jest bardzo wielka potrzeba wydania takiej książki, gdyż monografia wsi Husów właściwie nigdy nie była wydana. Praca Wincentego Stysia nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu monografią, wydana zresztą była w roku 1939, potem zajmowali się tą tematyką: Krzysztof Homenda, Marcin Boratyn, w swoich pracach magisterskich być może jeszcze ktoś o kim nie wiem, a za co z góry przepraszam.

Przygotowanie monografii wymaga odpowiedniego nakładu pracy, na pewno będzie ją tworzyło kilku autorów.

Iwona Nosek

Monografie czas zacząć…
Tagi: