Tego dnia obchodziliśmy kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji. W naszej miejscowości również upamiętniono je w sposób wyjątkowy. Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie obchodziła również tego dnia Dzień Strażaka. W przemarszu na Mszę Świętą uczestniczyła Orkiestra Dęta, Poczet sztandarowy oraz druhowie strażacy. Mszę Świętą sprawował ks. Proboszcz Stanisław Tokarz. Później nastąpiła parada i przemarsz pod remizę. Tam uroczyste ślubowanie złożyli nowi członkowie OSP Husów. Przyrzeczenie złożyli: Marcin Kuźniar, Kamil Pelc, Piotr Podolec. Ślubowanie do młodzieżowej drużyny pożarniczej złożyli także członkowie orkiestry dętej. Na koniec apelu odbył się krótki koncert orkiestry dętej.

3 maja
Tagi: