Zapraszamy na Gminne Zawody Strażackie, które odbędą się w Husowie w niedzielę 8 września 2013 roku o godzinie 15.00 na stadionie LKS Pogórza Husów. Brać w nich będą udział jednostki OSP z gminy Markowa: z Tarnawki, Husowa oraz Markowej.

Serdecznie Zapraszamy!

Gminne Zawody Strażackie w Husowie