OGŁOSZENIE

 W dniu 17 listopada 2013 roku (niedziela) o godz. 12.15 w Domu Społecznym w Husowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania:

  1. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie.
  2. Omówienie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2014.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku braku quorum ustala się termin dodatkowy, dnia 17 listopada 2013 roku o godz.  12.30.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Husów

źródło: http://www.markowa.pl
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Husów